Om oss

Affärsområde Energis erbjudande är riktat mot energibolag och konsultbolag inom energisektorn. Befintlig kundbas utgörs i huvudsak av bolag i Norden och övriga Europa. Bland dessa bolag återfinns bl.a. Agder Energi AS, Fingrid Oy, Hafslund Fjernvarme AS, Helsingin Energia Oy, Linde Energi, Litgrid, Marafeq Qatar, Sollentuna Energi, Svenska Kraftnät, Södertörn Fjärrvärme AB, Telge Kraft och Vattenfall.

Drivkraften för våra produkter
Vi erbjuder branschanpassade programvaror för energibolag. Produkterna finns inom områdena prognossystem, beräkningssystem och nätinformationssystem (NIS).

Marknad – kort sikt
Inom affärsområdet har Vitec ca 100 avtalskunder i Sverige plus ytterligare drygt 30 i utlandet, främst Norden. På kort sikt finns tillväxtmöjligheterna på våra befintliga marknader. De nya tekniska möjligheterna skapar goda förutsättningar för att kunderna skall kunna arbeta mer rationellt, mobilt och med nya och mer lättanvända och lättillgängliga funktioner.

Marknad – lång sikt
Vi bedömer förutsättningarna för att växa organiskt på lång sikt som goda. Den ökande andelen vind- och solkraft i hela Europa samt en gradvis ökad avreglering av elmarknaderna skapar goda framtida möjligheter för våra prognos- och beräkningsprodukter.

Vår position
För elprognoser är Vitec klart marknadsledande på den svenska marknaden och ungefär 70 % av hela den nordiska marknaden. För beräkningssystem inom fjärrvärmeområdet har vi en stark ställning i Sverige och har även påbörjat försäljning av system utanför Sverige. Inom NIS-området har vi alla våra kunder på den svenska marknaden.