Produkter

Vi har system som stöder energibolagens processer rörande prognostisering av ellast, värmelast och vindkraft, beredningsarbeten till kart/GIS- och beräkningssystem för distributionsbolag inom både elnät och fjärrvärmenät.

Prognossystem - Prognoser för el- och fjärrvärmelast samt produktionsprognoser för vindkraft, solkraft, gas och småskalig vattenkraft.

Beräkningssystem - Dimensionering, statiska och dynamiska beräkningar, avbrottssimulering m.m.

Kartsystem - Säker dokumentation, webbaserat tittskåp och mobila system för periodiserat underhåll

Beredningssystem - Beredningssystem som effektiviserar hanteringen av material och kalkyler enligt EBR-standard

Alla