Om oss

Affärsområde Fastighets erbjudande är huvudsakligen riktat mot bygg- och fastighetsförvaltande bolag. Den befintliga kundbasen utgörs av ca 1 100 privata samt kommunalt ägda bolag. Bland dessa bolag återfinns bland annat Vasakronan, PEAB, Wihlborgs, Rikshem, LE Lundberg, Heimstaden, Lulebo, Botkyrkabyggen, Sollentunahem och Telgekoncernen.

Drivkraften för våra produkter
Vi erbjuder kompletta affärssystem för en effektiv och lönsam byggnation, förvaltning och utveckling av fastigheter, samt energi och miljöuppföljningssystem för en effektiv energianvändning och hållbar utveckling.

Marknad – kort sikt
Vår uppskattade marknadsandel är ca 35 procent. Produktlanseringar avseende produkter för mobila enheter samt surfplattor, liksom en ny produkt för energiuppföljning och hyresadministration har framgångsrikt genererat försäljning på den svenska marknaden under de senaste åren. Affärsområdet omsatte 2015 143 Mkr.

Marknad – lång sikt
Affärsområdet har i ett längre perspektiv förutsättningar för att växa organiskt samt genom förvärv i ett femårsperspektiv till i en nivå över 200 Mkr. Sverige utgör primärmarknaden och det finns trots vissa särskiljande drag stora likheter i affärssystem riktade mot fastighetsbolag i hela Norden. Teknikutvecklingen under de senaste åren inom mobila enheter och Internets spridning och utveckling har möjliggjort nya arbetssätt. Vi kommer att fortsätta att ta vara på dessa möjligheter för att vidareutveckla erbjudandet till nya och tillkommande kunder. De nya tekniska möjligheterna skapar förutsättningar för att användare ska kunna arbeta mer rationellt, mobilt och vi kan bygga in mer lättanvända och lättillgängliga funktioner.

Vår position
Genom affärsområdets befintliga kundbas på den svenska marknaden är affärsområdet marknadsledande.