Tjänster

Vi tillhandahåller verksamhetsnära konsult- och produkttjänster.

Verksamhetsnära tjänster
Vi erbjuder verksamhetsnära tjänster för att effektivisera din verksamhet. Våra erfarna affärskonsulter kan exempelvis gå igenom era rutiner och analysera ert arbetssätt och vid behov föreslå nya rutiner och processer för att använda systemet på bästa sätt.

Anpassningar och integration
Vi erbjuder integration mot bakomkringliggande system som exempelvis mediadebiteringssystem, analysprogram, ekonomisystem och energidata. Vi kan även skräddarsy våra system till ditt företags unika begrepp och rutiner.

Implementation och uppgraderingar
Vid installation av nytt system eller av nya moduler har vi projektprocesser som säkerställer att implementationen går smidigt och att du får den funktionalitet som just du behöver. Våra system utkommer kontinuerligt i nya versioner med förbättrade funktioner. Vi hjälper dig att få tillgång till dessa genom att uppgradera till senaste version.

Utbildning
Vi vill att du ska få ut det mesta av ditt system och erbjuder ett flertal kurser där våra konsulter grundligt går igenom våra program och visar funktioner och finesser. Utöver de schemalagda kurserna erbjuder vi även kundanpassade kurser.