Välkommen till Affärsområde Finans & Försäkring

Affärsområde Finans & Försäkring erbjuder programvara som stödjer professionella ekonomiska rådgivare. Våra juristers och ekonomers kunskap ger dig trygghet och support. Våra tekniker och systemutvecklare ser till att våra lösningar fungerar på olika tekniska plattformar. För rådgivaren har vi avancerade lösningar och för kunden enkla pedagogiska lösningar på nätet. Vi bevakar ämnesområdet och ansvarar för att du alltid har uppdaterad programvara.