Välkommen till Affärsområde Hälsa

Affärsområde Hälsa erbjuder ett av marknadens bästa IT-program för hälsovård, med flera decenniers erfarenhet. Programmen följer förändringarna inom branschen och affärslivet samt växer och utvecklas i takt med kunden. Vi har specialkompetens inom patientdataprogram och program för upprättande av träningsprogram och distribution samt mätning av fysisk prestationsförmåga.