Produkter

Användarvänliga, webbläsarbaserade program som effektiviserar arbetet för yrkesverksamma inom hälsosektorn.

Acute – journalsystem för yrkesverksamma inom hälsovården
Basfunktioner såsom registrering av patientuppgifter och läsning av sjukjournaler, tidsbokning och fakturering sköts effektivt och säkert via det webbläsarbaserade Acute-journalsystem. Verksamhetsplanering, avtal och övriga bakgrundsregister underlättar användningen av systemet samt hanteringen av helheten.

Ergo Pro – konditionstester för bedömning av prestationsförmåga
Ergo Pro-konditionstest för bedömning av fysisk prestationsförmåga lämpar sig väl för både enskilda testare och större teststationer.

PhysioTools – upprättande av träningsprogram
PhysioTools-programmet gör upprättandet av individuella rehabiliterings- och träningsprogram enkelt.

Alla