IR

Målet för våra Investor Relations är att skapa förståelse för vår affärsverksamhet samt förtroende för vår ledning. Vi vill stärka intresset för vår aktie som finansiell placering samtidigt som vi vill ge dig god kunskap om verksamheten och företagets ledning. Vårt IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning och det självklara kravet att information som kan vara kurspåverkande kommuniceras till marknadens aktörer samtidigt och med samma innehåll. Om du har frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta nån av oss direkt eller skicka e-post till ir@vitec.se.

FINANSIELLA RAPPORTER

 » Arkiv Rapporter

PRESSMEDDELANDEN

» Arkiv Pressmeddelanden

För information om kommande rapporter se KALENDER>

www.introduce.se >> hittar Du analyser, verktyg för nyckeltalsberäkningar, intervjuer och övrig finansiell information om Vitec.

 

PRENUMERERA VIA EPOST

PRENUMERERA VIA BREV

Var vänlig och fyll i formuläret nedan för att få årsredovisning och rapporter per post

Trycksaker