Delårsrapporter

I Vitecs delårsrapport januari-september 2016 är sidorna 15-18 stämplade med utkast, det är dock den slutgiltiga versionen.