Kalender

Väsentliga händelser och rapportdatum

Bokslutskommuniké helåret 2016 2017-02-16  ≈ 08:30
Delårsrapport januari-mars 2017 2017-04-25 ≈ 13:00