Kalender

Väsentliga händelser och rapportdatum

Delårsrapport januari-mars 2017 2017-04-25 ≈ 13:00
Delårsrapport januari-juni 2017 2017-07-13 ≈ 08:30
Delårsrapport januari-september 2017 2017-10-20 ≈ 08:30