Om Vitec

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och avfallshanteringsföretag. Koncernen har 500 medarbetare och omsatte 675 Mkr år 2016. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Kort om Vitec

www.vitec.se Säte: Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Telefon 090-15 49 00