Historik

1985

Vitec Software Group AB (publ) - Vitec - startade som ett avknoppningsföretag i maj 1985. Olov Sandberg och Lars Stenlund, då verksamma som forskare vid Umeå universitet, bildade bolaget och drev det som en bisyssla under de första åren. 

1989

År 1989 lämnade Lars Stenlund och två år senare även Olov Sandberg sina tjänster vid universitetet till förmån för företagandet. Samtidigt skalades verksamheten upp, en produkträttighet köptes in, finansiering ordnades samtidigt som styrelsen förstärktes med externa ledamöter.

1992-1997

Mellan 1992 och 1997 växte Vitecs omsättning med i medeltal 30 procent per år och uppgick 1997 till ca 9 miljoner kronor. För att kunna öka tillväxtstakten sökte sig Vitec 1998 till Innovationsmarknaden där en publik emission genomfördes som tillförde bolaget ett kapital på 10 miljoner kronor och 2 000 aktieägare. 

2002

Under IT-bubblans kollaps låg omsättningen stilla medan resultatet successivt förstärktes. För räkenskapsåret 2002 lämnades för första gången en aktieutdelning, vilket var unikt bland IT-bolag i Sverige år 2002.

En förvärvstrategi formulerades därefter, vilket ledde till att tillväxten under de tre följande åren uppgick till 50 %, 57 % och 86 % så att bolaget år 2000 nådde en omsättning på över 40 Mkr. 

2003

Under 2003 återupptogs förvärvsstrategin och därefter har flera större förvärv gjorts. Tillväxten har i genomsnitt under de senaste åren varit cirka 25 % per år och rörelsemarginalen har legat kring 12 %.

2009

Under 2009 höjdes målet för rörelsemarginalen till 15 %.

I slutet av 2009 blev Vitec majoritetsägare i 3L System AB (publ) som är noterade på OMX First North Premium, och i februari 2010 meddelade Vitec att man avser att ansöka om notering på NASDAQ OMX, Stockholm.

2010

I juni 2010 förvärvades det Kalmar-baserade Capitex AB.

2011

Den 23 Juni 2011 godkändes Vitec för notering på på Nasdaq OMX, Stockholm och den 4 juli blev första handelsdagen på Small Cap-listan.

Den 5 juli 2011 förvärvades IT-Makeries A/S i Norge vilket var Vitecs första bolagsförvärv utanför Sverige.

2012

Den 23 januari 2012 offentliggjorde Vitec ett prospekt med anledning av Vitecs erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3 L System att överlåta samtliga utestående aktier i 3L System till Vitec.

2013

Den 20 december 2013 meddelade Vitec att man avtalat om förvärv av det finska bolaget Acute FDS Oy med SaaS-erbjudanden för elektronisk journalhantering för hälsovård i Finland. Tillträdet sker 2014-02-28.

2014

Den 24 april 2014 meddelade Vitec att man förvärvat det norska bolaget Autodata Norge AS som erbjuder ett branchspecifikt affärssystem för den norska bildelsbranschen. Tillträdet sker omgående.

Den 30 Juni 2014 meddelar Vitec att man förvärvat det danska bolaget Aloc A/S som erbjuder branschspecifika verksamhetssystem till den nordiska finans- och försäkringsbranschen.

2015

Den 2 mars meddelade Vitec att man avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i programvarubolaget Fox Publish AS och dess svenska systerbolag Adservice AB. Bolagen erbjuder ett publiceringssystem för fastighetsmäklare. Tillsammans omsatte de 2014 ca 28 Mkr med ett gemensamt resultat på ca 4 Mkr. Norska marknaden står för cirka 80 procent av omsättningen.

Den 30 Juni meddelade Vitec att man tecknat en revolverande kreditfacilitet om 250 Mkr att användas för förvärv.

Den 1 Juli meddelade Vitec att man förvärvat Infoeasy AS i Norge, vars produkt är en branschspecifik programvara för den norska motorbranschen. Bolaget omsatte 2014 21,8 M NOK.

Den 2 Juli meddelade Vitec förvärv av det danska bolaget Datamann A/S som omsatte ca 30 M DKK med 70 % repetitiva intäkter baserat på en programvara för den danska bilbranschen.