Investorer

Målet med vår Investor Relations er å skape forståelse for vår forretningsvirksomhet, samt tillit til vår ledelse. Vi ønsker å øke interessen for vår aksje som en finansiell plassering samtidig som vi vil gi god kunnskap om seksapet og vår ledelse. Vårt IR-arbeid drives etter prinsippet om løpende og korrekt informasjonsflyt og krav om at informasjon som kan være kurspåvirkende skal kommuniseres til markedets aktører samtidig og med samme innhold.

For mer informasjon om Vitecs virksomhet se Om Vitec.

 På introduce.se finns verktøy for nøkkeltallsberegninger, intervjuer og finansiell informasjon om Vitec.