Produkter_

Til våre norske kunder kan Vitec tilby to produktlinjer, henholdsvis EmProf og ON Broker eller Meglersystemet. Dette er løsninger som over lang tid er utviklet i samarbeid med våre kunder og som pr. i dag benyttes av ca. 60 % av de norske eiendomsmeglerne.

Via Vitec IT-Drift leverer vi også komplett IT-outsourcingstjeneste for våre kunder. Vitec IT-Drift er Microsoft Gold Certified Partner. Vitec IT-Drift har oppnådd sertifiseringen gjennom en grundig analyse av kompetanse, kvalitet og leveransedyktighet innen løsninger basert på Microsoft-teknologi.

Alla